Hvem er vi?

Bestyrelse
Bestyrelsen, der består af 7 medlemmer, varetager B. Frems

daglige drift.

I bestyrelsen i B. Frem er opgaverne delt ud i mellem medlemmerne. Det giver bestyrelsen en mulighed for både at gå ned idetaljen på det enkelte ansvarsområde, samtidig med at det skaber et bedre, og tydeligere, overblik over hvem der skal kontakt i en given situation.

Bestyrelsen samt ansvarsområder og kontaktinformationer er præsenteret i det følgende:

Martin Lohse

Formand

Mobil: 25 18 18 13

Mail: mlo@guldborgsund.dk

 

Jesper Nielsen

MTB

Mobil: 60 21 80 12

Mail: jesper7@gmail.com

 

Henrik Høegh-Andersen

Seniorudvalgsformand

Mobil: 20 41 23 54

E-mail: henrik@elisabethsminde.dk

 

Nikolaj Lohse

Sponsoransvarlig

Mobil: 28 51 85 69

E-mail: lohsenikolaj@gmail.com

 

Anders Fever-Eriksen

Økonomiansvarlig

Mobil: 21 45 68 70

Mail: a.fever@hotmail.com

 

Kennet Nordstrøm

Ungdomsudvalgsformand

Mobil: 28 25 49 39

Mail: kennet070670@gmail.com

 

Ole Olsen

Klubhusansvarlig

Mobil: 20 29 25 25

E-mail: ao@live.dk