ALKOHOLPOLITIK

– for medlemmer og gæster i B. Frem

ALKOHOLPOLITIK
– for medlemmer og gæster i B. Frem

I B. Frem er det forbudt at sælge alkohol til
personer under 18 år.

På B. Frem’s arealer må unge under 18 år IKKE indtage alkohol i forbindelse med arrangementer under B. Frem.

Det er forventeligt at alle trænere, ledere og forældre omgås alkohol på en sober måde, så længe det foregår i klubregi. Dette gælder såvel på B. Frem’s anlæg som på alle udebaner.

Martin Lohse
Formand