B. Frem’s lotteri, er udtrukket af Notarius
Publicus onsdag den 3/7-2019.