Generalforsamling
 

Tirsdag den 18. februar 2020 afholdtes ordinær generalforsamling i B. Frem’s klubhus.

 

Formand Martin Lohse's årsberetning for 2018

Kære medlemmer, kære venner

2018 var på mange måder et aldeles fremragende år. Ikke alene fordi vi havde fremgang på medlemstallet, eller fordi fejrede sportslige succeser, eller fordi vi satte nye tiltag i gang der var med til at give liv i klubhuset eller fordi vi bare har de mest fantastiske trænere, ledere og frivillige – men på grund at det alt sammen til sammen.

Alt det, og meget mere, vil jeg forsøge at sammenfatte i min årsberetning.

Det store fokus for 2018, var fortsat udvikling af vores fantastiske fodboldklub, samt ikke mindst styrkelse af vores økonomi, og lad det være sagt fra starten af – begge dele har vi levet fuldt ud op til.

Klubbens økonomiske situation vil Tonny Borre Larsen fortælle om, når han gennemgår årsregnskabet, men jeg kan allerede løfte sløret for at det ser godt ud. Klubben er sund og rask, og til trods for ekstraordinære udgifter, i forbindelse med udskiftning af taget på klubhuset, kommer vi i mål med vores forventninger til 2018.

Noget der især springer i øjnene, når vi ser tilbage på 2018, er den flotte medlemsfremgang vi har haft på ca. 10 %, hvilket er nærmest er uforklarligt, taget de baneforhold vi har trænet under i betragtning.
Muldvarpene har gået sin sejrgang henover stort set hele anlægget, og da en af kommunens maskiner, i det spæde forår, satte sig fast, og efterfølgende lavede et hjulspor på banen ved hallen, var vi banemæssigt ilde stedt.
Da det så allerværst ud, havde vi halvdelen af træningsbanen og festpladsen til rådighed til både træning og kampe for vores 220 medlemmer – en helt uhørt situation. Eller som kommunens baneansvarlige sagde, da jeg fortalte ham om medlemsfremgang til trods for vores baneforhold: ”Det kan ikke lade sig gøre – det er de værste baner jeg nogensinde har set, og så har i fremgang… Umuligt” Men nej, det er muligt, og hvorfor er det så det??

Det er det fordi vi, i mine øjne, har så mange dedikerede, passionerede og ikke mindst engagerede trænere, ledere og frivillige i vores klub. Trænere, ledere og frivillige der hver eneste dag er med til at gøre en forskel for alle os der kommer her i klubben. Mange af Jer er her i dag og jeg vil gerne takke jer af hele mit hjerte for den fuldstændig, nærmest overmenneskelige præstation der har været at lave så meget i vores klub i det forgangne år, under de, indimellem svære konditioner, der har hersket.

Og hvem siger at succes ikke kan gro under svære forhold? Ikke en Fremmer.
Det lykkedes os nemlig at hive ikke mindre en tre mesterskaber i hus. U17 sluttede forårssæsonen af med Final4. Her var de unge talenter ustoppelige og de kunne løfte trofæet som fortjente mestre efter en meriterende finalesejr på 2-1 over FK Sydsjælland.
Også på seniorfronten blev der hevet metal hjem idet vores nyeste skud på stammen – serie 3 8mands, efter en meget flot forårssæson, blev mestre efter, i en velspillet finale på IngesAuto Park, at hive det længste stik i 4-3 sejren.
Slutteligt blev det sågar også til et LF-mesterskab til veteranerne, som i overlegen stil satte alle modstandere til vægs, og blev fortjente vindere af Veteran 1.
Herfra skal endnu en gang lyde et stort tillykke til at spillere, trænere og ledere.

Forældreforeningen har igen i år trukket et kæmpe læs. Ikke mindst ved 1. holdets hjemmekampe, men det der lyser klarest er Ungdomsafslutningen som Forældreforeningen står for. Her mødte 250 spillere, forældre og søskende op, og gjorde det til en fuldstændig magisk Fremmerdag. Tak til Forældreforeningen for en fantastisk indsats gennem hele året. Tak fordi i er sande venner af B. Frem.

Apropos venner, så valgte Frems Venner at lukke ned i starten af 2018. Frems Venner har stået for mange arrangementer til gavn for B. Frem gennem årene, og jeg vil gerne takke alle de aktive venner for deres indsats.

I løbet af foråret blev de, i Sakskøbing, berømte lodsedler sat til slag, og Aktivitetsudvalget var meget nervøse for salget. Der har hvert år, i de 34 år lodsedlerne har været solgt, været meldt alt udsolgt, men udvalget frygtede at det i år kunne blive endog meget svært at få solgt alle billetter. Dels havde nogle af storsælgerne valgt at stoppe med at sælge lodsedler og dels opstod der konkurrence fra en meget uventet kant… Men kære venner – Aktivitetsudvalget kunne for 35 gang i træk melde ”ALT UDSOLGT”. Hvilken kræftpræstation, og der skal lyde et kæmpe tak for indsatsen til Jan Herluf, Tonny Borre, Bjarne Petersen og Nikolaj Lohse. Det er satme flot.

I slutningen af juli var det så blevet tid til vores årlige Vej-Til-Vej stævne og det blev som i de forgange et en kæmpe succes. Der var endnu en gang masser af spændende kampe, godt humør, gang i fadølshanerne, og ikke mindst dans og musik til den lyse morgen. Og så slap vi, udover Anders Fevers 6 dobbelte krampe i balleregionen, for alvorlige skader.

IngesAuto Cup blev afholdt i september, som vi plejer, og vi havde i år et rekordstort antal deltager til vores weekend stævne. Og tilbagemeldingerne fra alle de deltagende klubber er flotte.
Der er blevet knoklet benhårdt i kulisserne, og der har været afholdt mange møder i gruppen som bliver styret benhårdt af Lars Ødegaard.. Og gode forberedelser betaler sig. Alt klappede, lige fra maden, hvor Jeanette med sit hold bespiste samtlige deltagere morgen, middag og aften, til udsalgsstederne hvor Forældreforeningen styrede burgere og pølser, til stævnekontoret hvor Inge, Mette og Louise havde fuldstændig styr på kampe, resultater og de ca. 20 spillere der hjalp til som dommere. Alt i mens drønede Don Ø forvirret rundt, hele tiden bagefter med en opgave (synes han) – det var virkelig business as usual.
Jeg er pavestolt over at vi kan stable og gennemføre sådan et krævende arrangement, og der skal lyde et uforbeholdent tak til alle Jer der på den ene eller anden måde er med til at gøre det muligt – det er fuldstændig unikt.

Sidst på året genoptog vi en gammel tradition nemlig Lagkagestævne. Med projektørene tændt deltog ca. 200 spillere, forældre og søskende på hold der var blandet mellem årgangene, og det hele blev afsluttet med medaljer og lagkager. Efter sådan en aften står man lykkelig tilbage og glæder sig over de oplevelser vi er med til at give vores yngste medlemmer.

I november var det blevet tid til vores årlige træner/ leder og frivilligfest. Her deltog 70 frivillige i et brag af en fest, og ved samme lejlighed blev Søren Månsson og Jan Refnov kåret som årets træner/ leder efter at have modtaget flest stemmer af deres kollegaer.
Ved samme lejlighed modtag Lars Ødegaard den nye pris, frivilligprisen. Han modtog det nye fad, som gives for en ekstraordinær indsats som frivillig, og som ganske sigende er opkaldt efter ham: Lars Ødegaard fadet

2018 var også året hvor vi fik sat gang i helt nye tiltag. Der blev startet løbeklub op som Karina Wenzell står for, fodboldfitness for kvinder som Diana Andersen var sjakbajs på, og ikke mindst vores dagens ret om torsdagen.

Og nu vi er ved dagens ret, så vil jeg gerne takke Jeanette for hendes fantastiske arbejde i kantinen i det forgangne år. Du er, om nogen, personificeringen af en ildsjæl – du brænder for at tingene er i orden, og for at alle for en god oplevelse når de er i klubben og det er ikke mindst din fortjeneste at torsdagspisningen er en dundrende succes – og at vi har et fremragende resultatet i kantinen. Tak for alt det du tryller frem – gid det snart er torsdag i sæsonen igen.

Derudover vil jeg takke alle vores trofaste sponsorer og støtter. Det er fantastisk at møde den velvillighed, og opbakning til vores arrangementer, og ikke mindst det daglige arbejde i klubben. Det er fuldstændig afgørende for vores aktivitetsniveau, og ambitioner at i bakker så massivt op. Uden Jer ville det ikke være muligt!

Til slut vil jeg gerne takke mine medspillere i bestyrelsen. Jeres begejstring og lyst til at knokle for vores klub er helt eksemplarisk, og jeg er fuld af beundring over det arbejde i hver især ligger i lige præcis jeres arbejdsområde. Jeg kan ikke forestille mig en bedre samling af engagerede bestyrelsesmedlemmer.

Jeg overdrager hermed min beretning til generalforsamlingens behandling.

Martin Lohse
Formand

Referat fra generalforsamling 2019

Generalforsamling
Boldklubben Frem Sakskøbing
Tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 19.00

 

 1. Valg af dirigent
  Jan Herluf Petersen modtog valg som dirigent
 2. Valg af stemmetællere
  Stina Hansen og Anders Baltzer modtog valg
 3. Formandens beretning
  Martin Lohse fremlagde beretningen for 2018
 4. Udvalgenes beretninger

                                                      * Seniorudvalg
                                                      Martin Lohse fremlagde beretning på vegne af Karsten Bonde

                                                      *Ungdomsudvalg
                                                      Kennet Nordstrøm fremlagde beretning

                                                      * Aktivitetsudvalg
                                                      Jan Herluf Petersen fremlagde beretning

 1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  Tonny Borre Larsen fremlagde årsregnskabet. Regnskabet viser et overskud i 2018 på 183.000,-
 2. Behandling af indkomne forslag
  Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag
 3. Fastsættelse af kontingent
  Kontingentet fastholdelse på 2018 niveau. Det blev vedtaget at kontingent på fodboldfitness fastsættes til 200,- halvårligt.
 4. Personvalg

                                                      * Bestyrelsesmedlemmer
                                                                                  Martin Lohse – modtog genvalg
                                                                                  Nikolaj Lohse – modtog genvalg
                                                                                  Lars Ødegaard – modtog genvalg
                                                                                  Ole Olsen – modtog genvalg

                                                      * Suppleanter
                                                                                  Diana Andersen – modtog genvalg
                                                                                  Tim Rasmussen – ønsker ikke genvalg

Bestyrelsen foreslog Lenne Errebo som modtog valg til suppleant

 

 1. Eventuelt

Bestyrelsen takkede Jeanette Petersen, Inge Hansen, Mia Lasko, Tonny Borre Larsen, Bjarne Petersen, Tim Rasmussen og Irene Wenzell. Der var vin og blomstergaver som tak for et helt fantastisk stykke arbejde i 2018.

Bestyrelsen takkede Jan Herluf Petersen for et for, på fornemmeste vis, at have dirigeret generalforsamlingen.

Anders Fever-Eriksen fremlagde planer for etablering af kunstgræsbane og aktivitetstrappe.

 

 

Formand Martin Lohse's årsberetning for 2017

Tak for ordet
Kære venner, kære medlemmer
2017 var i sandhed noget af en prøvelse for os alle der holder af og kærer sig for
vores gamle boldklub. Knapt havde de sidste raketter budt os velkommen til det
nye år før der begyndte at gå rygter om en dårlig økonomi i klubben.
De bange anelser viste sig at holde stik idet formanden ved generalforsamlingen
kunne fortælle om et alt for stort forbrug i 2016 – et forbrug der havde potentiale
til at true klubbens eksistens og evne til at svare sit.

På selvsamme generalforsamling fremlagde jeg en strategiplan der skulle være
med til at vende tingenes tilstand og sammen med Henning Jørgensen foreslog jeg
derudover at udvide bestyrelsen fra de daværende 5 medlemmer til 7
medlemmer. Der blev stemt for at afprøve begge dele hvorfor der blev indkaldt til
ekstraordinær generalforsamling i marts måned.

Ved den ekstraordinære generalforsamling valgte Lasse Larsen at trække sig som
formand og bestyrelsesmedlem og jeg vil gerne herfra takke Lasse for det arbejde
han har leveret i Frem. Han knoklede benhårdt og lagde mange timer i
boldklubben.

De nyvalgte til bestyrelsen blev Lars Ødegaard, Nikolaj Lohse og Martin Lohse, og
efter generalforsamlingen og vedtagelsen af strategiplanen valgte bestyrelsen at
konstituere sig med:

Martin Lohse, Formand og økonomi
Lars Ødegaard, Eventansvarlig
Kennet Nordstrøm, Ungdomsudvalgsformand
Ole Olsen, seniorudvalgsformand
Jacob Gyrd Hansen, bane og klubhus ansvarlig
Nikolaj Lohse, Sponsoransvarlig
Jimmi Larsen, frivillige
Med Diana Andersen og Tim Rasmussen som suppleanter

Det budget der efterfølgende blev vedtaget bar naturligvis præg af den
økonomiske situation som vi stod i. Det var et budget der i alt sin enkelthed tog
udgangspunkt i at genskabe et økonomisk råderum, ligesom det var nødvendigt at
øge indtægterne på forskellige parametre. Alt det vil Tonny Borre Larsen vende
tilbage til i sin gennemgang af årsregnskabet senere på dagens dagsorden.
En af de ting jeg dog vil fremhæve allerede nu, er de problemer vi havde i forhold
til kantinen. Det stod klart at vi med et underskud på kantinedriften i 2016 stod
med noget af en udfordring. Heldigvis valgte Jeanette at sige ja til at blive
kantinebestyrer – og jeg skal love for at det er noget vi både kan se og mærke.
Jeanette har sammen med hendes benhårde hold virkelig gjort en kæmpe indsats.
En indsats der direkte kan aflæses i årsregnskabet.

Tak for det flotte arbejde.
Til trods for de udfordringer vi stod overfor valgte vi at fastholde det
aktivitetsniveau vi har i klubben, og det har været en fornøjelse at følge alle vores
hold. Lige fra de allermindste poder, til de ældste veteran masters har der været
fart over feltet, fra piger og drenge til kvinder og mænd har lysten og glæden ved
fodboldspillet lyst ud af øjnene hvad enten det har været til træning eller kamp.
Vores fortsatte ambition er at alle der har lyst til at spille fodbold skal have
mulighed for det – det har vi stort set kunne leve op til, og det er en opgave vi
tager meget alvorligt i 2018. Vi skal være en klub som ingen går forgæves til – og
en klub der tager vores sociale ansvar alvorligt!

Og sandelig om det ikke også lykkedes os at hive et vaskeægte LF-mesterskab i
hus, idet vores nyetablerede Veteran Masters meget fortjent kunne lade sig hylde
som mestre efter en helt igennem fantastisk sæson hvor de gled igennem
turneringen med kun et enkelt nederlag.

På eventsiden havde vi fuld fart på i 2017, og jeg vil gerne herfra takke alle de
frivillige der gennem året har hjulpet os med de forskellige arrangementer. Det har
været fuldstændig vidunderligt at mærke den opbakning, og se det arbejde så
mange har lagt i de events vi har kørt af stablen i år. Det skal i alle have den
største tak for – uden Jeres utrættelige indsats havde det ikke været muligt at få
vendt skuden, og skabe grobund for den positivisme der igen har indfundet sig her
i vores dejlige lokaler på Stadionvej.

Vores Vej-til-Vej stævne blev igen i år en kæmpe succes. Stærkt ført an af Lars
Ødegaard udartede dagen sig til en sand festdag, hvor tæt ved 200 mennesker
sluttede dagen af med et brag af en fest i teltet foran klubhuset.
Efter sommerferien var det tid til vores lagkagestævne og til trods for knapt så
mange tilmeldte hold blev den en fantastisk dag for de fremmødte – en dag hvor
leg og lagkage i den grad var i højsædet.

I den tredje weekend i september afholdte vi IngesAuto cup, hvor vi for første
gang prøvede kræfter med et stævne over flere dage. Der var længe udfordringer
med at få nok hold tilmeldt men vi sluttede af med at være rigeligt med hold til at
afholde stævnet, og det blev nogle fantastiske dage hvor vi i den grad blev
bekræftet i at vi har de perfekte rammer til at afholde sådan et stævne.
Holdene boede på Ellekildeskolen, hvor de også indtog deres mad, som blev lavet
af Jeanette i samarbejde med en masse frivillige og jeg skal love for at alle var
glade for både indkvarteringen og den mad de fik. Vi har fået mange positive
tilbagemeldinger og vi er igen i 2018 klar til at slå dørene op for IngesAuto cup.
I november var det tid til vores træner/leder og frivilligfest, og over 60 deltagere
havde valgt at sige tak til invitationen. Det var en uforglemmelig fest med
fantastisk humør, dans og hygge, og musikken spillede til den lyse morgen.
Ved samme lejlighed blev Anders Wenzell meget fortjent kåret som årets
træner/leder.

Når nøden er størst, er det godt at kende sine venner og jeg vil slutte min
beretning af med at takke forældreforeningen for det fuldstændig vanvittige
engagement og ikke mindst ansvar i har taget i det forgangne år. Uden jeres
støtte, utrættelige arbejde og ikke mindst de gaver i har givet til klubben gennem
året var det aldrig gået. I har simpelthen ofret jer for klubben i en næsten uhørt
grad. Nye elinstallationer i køkkenet, vaskemaskine og tørretumbler, jeres fravalg
af penge for at hjælpe ved Vej-til-Vej stævnet, og ikke mindst de utallige timer i
alle har brugt herude i det forgangne år, vidner om jeres sande engagement og lyst
til at gøre en forskel. Jeg er fuld af beundring og vil gerne takke jer af hele mit
hjerte. I er lavet at et fantastisk stof.

Derudover vil jeg gerne takke alle de sponsorer som er helt essentielle for at vi kan
fastholde vores aktivitetsniveau og ikke mindst tilbyde fodbold for alle piger og
drenge. Tak for at I igen i år valgte at støtte vores klub – vi sætter umådelig stor
pris på det.

Samtidig vil jeg takke Aktivitetsudvalget, og de mange sælgere, anført af Jan
Herluf Petersen og Tonny Borre Larsen for igen i år at have solgt samtlige 2000
lodsedler. Det giver en økonomisk saltvandindsprøjtning som vi ikke kan være
foruden. Jeg ved at Tonny er bekymret for salget i år og jeg håber at alle her vil
gøre deres til at vi igen i år kan melde alt udsolgt!

Slutteligt vil jeg gerne takke resten af bestyrelsen for det store arbejde alle har
leveret. Det var ikke en let opgave vi overtog, men alle har stået bag de
beslutninger vi har truffet og den plan vi lagde. Tak for kampen – det har været en
sand fornøjelse.

Jeg videregiver hermed min beretning til generalforsamlingens behandling

Martin Lohse
Formand

Referat fra generalforsamling 2018

Generalforsamling 20/2-2018
Referat
Årets hold : U13 piger
Pantmann-Pokalen : Tonny Borre Larsen
1. Valg af dirigent :
Bestyrelsen foreslog Stina Hansen, som takkede for valget.
2. Valg af stemmetællere :
Bestyrelsen foreslog Inge Hansen og Anders Baltzer, som begge takkede for valget.
3. Formandens beretning :
Martin Lohse afholder sin beretning for året 2017.
4. Udvalgenes beretninger :
a) Martin Lohse gennemgik året i seniorafdelingen
b) Kennet Nordstrøm gennemgik året for ungdomsafdelingen
c) Jan Herluf Petersen gennemgik arbejdet i Aktivitetsudvalget
5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab :
Tonny Borre Larsen fremlagde årsregnskabet. Det fremgår at overskuddet for 2017 er på 229.000,-
6. Behandling af indkomne forslag :
Ingen indkomne forslag at behandle.
7. Fastsættelse af kontingent :
Kontingentet bliver fastholdt
8. Personvalg :
a) Bestyrelsesmedlemmer :
Jacob Gyrd Hansen og Jimmi Larsen træder ud af bestyrelsen. Karsten Bonde og Anders
Fever-Eriksen bliver, uden modkandidater, valgt for to år. Kennet Nordstrøm modtager
genvalg, uden modkandidater, for endnu en to-årig periode.
b) Suppleanter :
Tim Rasmussen, Diana Andersen og Lene Errebo stiller til valg om de to poster som
suppleanter. Efter afstemning vælges Diana Andersen (17 stemmer) og Tim Rasmussen (16
stemmer). Lene Errebo får 15 stemmer.
Der var 25 stemmeberettigede medlemmer.
c) Revisor :
Tonny Borre Larsen modtager genvalg uden modkandidater
d) Revisorsuppleanter :
Ghita Christensen modtager genvalg uden modkandidater
9. Eventuelt :
Lars Ødegaard takker alle de frivillige for det store arbejde med de mange events.
Martin Lohse takkede Mia Lasko, Jeanette Petersen, Inge Hansen, Tim Rasmussen og
Bjarne Petersen for det store arbejde de har leveret gennem året. Der er gaver på
vej.
Tak til Stina Hansen for det flotte dirigentarbejde.