Generalforsamling

 

Generalforsamling: Mandag d. 25. februar 2019 kl. 19.00 i B. Frem’s klubhus.

 

Formandens beretning for 2018

Formandens beretning 2019.

Vi har i 2018 lavet det ”sædvanlige arbejde” i klubben. Der er selvfølgelig vores salg af pølser
og bøfsandwich til hjemmekampe som løber over hele året. Derudover er der andre events
der ligger spredt hen over året og dem vil jeg løbe igennem i dato rækkefølge.

Champions League stævne 26/5 med stor tilslutning, hvor der blev hygget med fodbold,
derefter stod vi klar ved grillen, så folk kunne få mad, inden kampen blev vist på storskærm.

Ungdomsafslutning 22/6. Det var også en kæmpe succes, den største ungdomsafslutning i
mange år, ca. 235 pers. Plus medhjælpere. Klubben havde fået en gris af en giver incl. tilberedning.
Vi havde købt kyllingelår, fordi vi var bange for der ikke var nok stegt pattegris til alle, dertil
serverede vi kartoffelsalat og alm. salat.  Forældre og søskende havde mulighed for at købe
mad og Rema 1000 havde sponsoreret sodavand til spillerne.

Dagen efter var der seniorafslutning, hvor vi hjalp med servering og at stå i bar som vi plejer.

Vej til vej stævne 28/7. Der var et par hold mindre end året før, men det var igen et fantastisk
stævne. Inden stævnet stor vi for salg af flag, hvor især formand og kasserer trak det store
læs. Vi solgte traditionen tro pølser og bøfsandwich i løbet af dagen og om aftnen hjalp vi
med at servere maden og oprydning bagefter. Vi havde valgt at sponsorere et hold,
Forældreforeningens Crew, som fik en flot andenplads.

Inge’s Autocup 15. – 17/9 var vokset større end året før, der var 226 overnattende spillere og
voksne + nogle enkelte lokale hold, der ikke overnattede. Vi havde travlt med salg af kaffe
og kage , pølser og bøfsandwich, vi solgte for knap 11.000,00, hvilket var over en fordobling, i
forhold til året før. Det betyder også, at hvis det i år bliver et stævne i samme størrelse, så
skal vi ud og skaffe flere til at hjælpe os. Vi havde også ansvaret for at bemande ”hullet”, og
det blev klaret af nogle af senior damerne. Vi havde fået sponsoreret frugt fra Rema 1000, til
at dele ud til spillerne.

Lagkagestævne 12/10 over 200 deltagere og forældre. Vi blev lidt kvalt i succes’en, da vi ikke
kunne følge med, med at grille. Her er vi så blevet klogere, og kan gøre det bedre i år.

Vi var inviteret med til fest i klubben for trænere, ledere og andre frivillige. Her
sponsorerede vi musikken, vi havde fået diskotek til en meget favorabel pris.

Juleoptoget stod klubben for i år, men vi deltog sammen ca. 50. spillere og trænere, lige fra ungdommen til seniorspillere.

Vi fik ingen ansøgninger om tilskud i 2018, men vi vil i 2019 prøve at gøre os mere synlige
over for ungdommen og deres forældre, ved at lave en folder, der kort forklarer hvem vi er,
hvad vi laver og hvordan man kan kontakte os for at søge tilskud.

Vi har haft en lille fremgang i medlemmer og derudover støtter serie 1 os med en 10’er pr.
mand om måneden og det vil de gøre igen i år.

Vi har også brugt lidt penge i 2018. Vi har købt vaskemaskine/tørretumbler til klubben til ca.
5.000,00 i januar 2018, så nu venter vi bare på den bliver sat op.

Vi har købt nyt telt til 4.500,00, som vi vil benytte til vores egne og klubbens arrangementer.

Der er også købt nyt tøj til de nye bestyrelsesmedlemmer.

2 gange har klubben været ramt af indbrud, den ene gang fik vi tømt en fryser med kød og
de tog også ketchup/sennep m.m. plus drikkevarer fra klubben. Her gik forsikringen ind og dækkede.

Senere på året var der indbrud i klubbens kontor, hvor det uheldigvis gik ud over vores
pengeboks, som det eneste. Der blev stjålet ca. 2.000,-, det blev også dækket af forsikringen, vi skal dog ud at købe en ny pengekasse og pengeboks.

Vi havde flere ”uheld” i 2018, vores ene fryser stod af og derved var der en masse bøffer og
pølser der tøede op og måtte smides ud. Det har kostet os omkring 5.000,- og der var ingen
forsikringsdækning, så det var ud af egen lomme.

I 2019 vil vi undersøge muligheden for at ”bygge” et hus på græsplænen, så vi kan opbevare
vores telt og grille, så der kan blive bedre plads i depotet. Vi har også snakket om, at det
måske er på tide at udskifte vores ene gasgrill.

Til slut vil vi takke klubben for et godt samarbejde og vi vil også takke de folk, der frivilligt
stiller op og hjælper os og klubben.

På vegne af formand Mia Lasko
Jimmi Pedersen, næstformand

Referat fra generalforsamling 25. februar 2019

Referat

Generalforsamling: Mandag d. 25. februar 2019 kl. 19.00

 1. Valg af dirigent

Ved formand Mia Lasko

Lars Ødegaard foreslået og valgt

 1. Valg af stemmetællere

Dirigenten foreslog Stina Hansen og Gitta og de blev valgt

 1. Formandens beretning

Ved næstformand Jimmi Pedersen

Beretning blev enstemmigt godkendt og beretningen ligger som bilag

 1. Kasserens fremlæggelse af revideret regnskab

Ved kasserer Stina Hansen.

Regnskab er vedlagt.

Vi har haft et godt år, dog har det kostet os noget vedr. indbrud og at den ene fryser stod af.

Vi har ingen ansøgninger haft i 2018.

 1. Behandling af indkommende forslag

Ingen forslag indkommet

 1. Fastsættelse af kontingent

Forslag: Uændret 100,- pr. år

Forslaget blev enstemmigt godkendt

 1. Personvalg
 2. Valg af besyrelsesmedlemmer

På valg:

Jimmi Pedersen genopstiller og blev genvalgt.

Lone Christophersen genopstiller og blev genvalgt.

Joan Baltzer genopstiller og blev genvalgt.

Jesper Klinge genopstiller og blev genvalgt.

 1. Valg af suppleanter

Mette Strack Christiansen genopstiller og blev genvalgt.

Ricki Boesen genopstiller og blev genvalgt.

 1. Valg af bilagskontrollant

Tonni Borre Larsen genopstiller og blev genvalgt.

 1. Eventuelt

Gitta mindede os om at vi alle i bestyrelsen SKAL stå og have indbetalt kontingent for at være stemmeberettiget.

Lars Ødegaard takker for vores hjælp i det forgangene år og håber på fortsat godt samarbejde i 2019.

Vores hjælp det samme som penge i kassen.

Arrangementer i det kommende år:

 1. maj U8 stævne max 12 hold. Der vil være åbent i kantinen. (Ikke noget vi skal være med til)
 2. august Vej til Vej. Vi blev spurgt om salg af flag. De koster 20 kr. og dem vi sælger får vi 10 kr. for. Vi tager det op på næste møde i bestyrelsen.

13.-15. september Inges Auto Cup.

 1. oktober lagkagestævne.

Vi har i december 2017 købt ny Vaskemaskine og tørretumbler til klubben. Dette er stadig ikke sat op og det er ikke kun os der er irriteret over dette, da Lars Ødegaard også giver udtryk for dette. Det er Ole Olsen der står for at det bliver gjort.

Boldcontainer bliver flyttet ned bag klubben.

Man har søgt om penge og håber at kunne købe et nyt, samt lavet terrasse.

Næste møde i bestyrelsen bliver mandag d. 25. marts kl. 18.30. HUSK kalender denne dag.

Referent: Lone Jensen

Referat fra generalforsamling 26. februar 2018

B. Frem’s Forældreforening
Referat
Generalforsamling: Mandag d. 26. februar 2018 kl. 19.00
1. Valg af dirigent
Ved formand Mia Lasko
Lars Ødegaard foreslået og valgt
2. Valg af stemmetællere
Dirigenten foreslog Martin Lohse og Tim Rasmussen og de blev valgt
3. Formandens beretning
Ved næstformand Jimmi Pedersen
Beretning blev enstemmigt godkendt og beretningen ligger som bilag
4. Kasserens fremlæggelse af revideret regnskab
Ved kasserer Stina Hansen
Pølsesalget det dårligste vi har set i flere år.
Omkostninger holdt nede på indkøb i forhold til sidste år.
Vi har i år valgt at sige nej tak til de penge vi får for at hjælpe til ved diverse arrangementer af klubben.
Her i januar har vi købt ny vaskemaskine og tørretumbler til klubben.
5. Behandling af indkommende forslag
Ingen forslag indkommet
6. Fastsættelse af kontingent
Forslag: Uændret 100,- pr. år
Forslaget blev enstemmigt godkendt
7. Personvalg
A. Valg af besyrelsesmedlemmer
På valg:
Mia Lasko genopstiller og blev genvalgt.
Lone Jensen genopstiller og blev genvalgt.
Stina Hansen genopstiller og blev genvalgt.
Susanne Pind har valgt at gå et år før tid og her er foreslået suppleant Jesper Klinge som blev valgt.
B. Valg af suppleanter
Mette Strack Christiansen ønsker valg og blev valgt.
Ricki Boesen ønsker valg og blev valgt.
C. Valg af bilagskontrollant
Ghita Christensen genopstiller og blev genvalgt.
Bestyrelsen vil efterfølgende konstituere sig.
8. Eventuelt
Martin Lohse takker os for året 2017.
Man er glad for det ekstraordinære vi har gjort for klubben efter den situation klubben har stået i.
Sande venner af stedet her.
Håber på at vi kan fokusere på ungdomsafdelingen i det forgangne år.
Referent: Lone Jensen